Điện Máy Xanh Dương Bá Trạc, Quận 8, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 502 D. Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1061
Trang web dienmayxanh.com
Vị trí chính xác 10.743.132.099.999.900, 1.066.884.772


Địa chỉ Điện Máy Xanh Dương Bá Trạc, Quận 8 ở đâu?

502 D. Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Máy Xanh Dương Bá Trạc, Quận 8 như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, Bắc Sơn