Điện Lực Hải An, Đằng Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPJF+RVV, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3615 936
Trang web
Vị trí chính xác 208.321.154, 1.067.246.639


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a70087bd02f7f:0x8d2aacb7eeb3303b

Xem thêm:  Điện lực Biên Hòa, Quang Vinh