Điểm gửi hàng giaohangnhanh, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 612 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1201
Trang web
Vị trí chính xác 10.830.649, 1.066.786.267


Địa chỉ Điểm gửi hàng giaohangnhanh ở đâu?

612 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm gửi hàng giaohangnhanh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bưu Cục Cấp 2 Thống Nhất, Hưng Lộc