Điểm Giữ Xe – Rửa Xe Ôtô Xe Máy Song Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 147, Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 27, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 898 19 91
Trang web
Vị trí chính xác 10.818.869.099.999.900, 1.067.239.881


Địa chỉ Điểm Giữ Xe - Rửa Xe Ôtô Xe Máy Song Ngọc ở đâu?

147, Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 27, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm Giữ Xe - Rửa Xe Ôtô Xe Máy Song Ngọc như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rửa Xe Mạnh Cường, An Đông