Điểm Bán Gà Vịt Trứng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kios 48, Tôn Thất Thuyết, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 742 54 65
Trang web
Vị trí chính xác 10.372.795.199.999.900, 1.070.867.195


Địa chỉ Điểm Bán Gà Vịt Trứng ở đâu?

Kios 48, Tôn Thất Thuyết, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm Bán Gà Vịt Trứng như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nam An Market - 303 Nguyen Van Troi, Phường 1