Dịch Vụ Internet 32, Dư Hàng Kênh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32, Đường Nguyễn Bình, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 600 46 81
Trang web
Vị trí chính xác 208.370.311, 10.669.091.309.999.900


Địa chỉ Dịch Vụ Internet 32 ở đâu?

32, Đường Nguyễn Bình, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a9cf676bdb7:0x4645ab703a6a6379

Xem thêm:  IT-Home center