Dịch Vụ Giặt Là Phú Sỹ Hải Phòng, Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 485 68 56
Trang web
Vị trí chính xác 208.612.213, 10.668.095.179.999.900


Địa chỉ Dịch Vụ Giặt Là Phú Sỹ Hải Phòng ở đâu?

40 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Giặt Là Phú Sỹ Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af46d12529d:0xd162c9e2ced6de07

Xem thêm:  Giặt là Hà Giang