Diag Laboratories, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 84114, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1717
Trang web diag.vn
Vị trí chính xác 103.566.504, 1.063.617.311


Địa chỉ Diag Laboratories ở đâu?

104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 84114, Việt Nam

Giờ làm việc của Diag Laboratories như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-19:00], Thứ Ba:[05:30-19:00], Thứ Tư:[05:30-19:00], Thứ Năm:[05:30-19:00], Thứ Sáu:[05:30-19:00], Thứ Bảy:[05:30-19:00], Chủ Nhật:[05:30-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Xét Nghiệm Gold Standard, P. Thanh Trung