Dì hoa xôi mì

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 11 Bùi Xuân Phái, Thủy Thủ, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0377 710 721
Trang web
Vị trí chính xác 164.402.433, 1.076.145.629


Địa chỉ Dì hoa xôi mì ở đâu?

11 Bùi Xuân Phái, Thủy Thủ, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Dì hoa xôi mì như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm 373, Phường Tân Thiện