Di Gaming, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 40 Hẻm 51 Cách Mạng tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6512 368
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.310.948, 1.061.076.897


Địa chỉ Di Gaming ở đâu?

Số 40 Hẻm 51 Cách Mạng tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Di Gaming như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6bac515c7573:0x1425cab1f69ab7b9

Xem thêm:  Lắp Mạng FPT Huế