Đền Thánh Phêrô Lê Tuỳ, Ninh Sở

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VVVP+V9Q, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3686 3394
Trang web denthanhpheroletuy.net
Vị trí chính xác 208.947.178, 1.058.859.969


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135b1f191f6ad8d:0xec50fe5027093cb9

Xem thêm:  Bản Thượng cuisine, Liên Nghĩa