Đền Nguyên Phi Ỷ Lan, Dương Xá

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2X29+687, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 264 79 53
Trang web
Vị trí chính xác 21.000.526, 1.059.683.091


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135a8aa3f1e0f6d:0xb6153a0ee4768f9d

Xem thêm:  Chùa Định Quang, An Bình