Dầu Tràm Thái Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thôn, Phước Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 02343, Việt Nam
Số điện thoại 098 428 59 98
Trang web
Vị trí chính xác 162.725.849, 1.079.657.048


Địa chỉ Dầu Tràm Thái Hà ở đâu?

Thôn, Phước Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 02343, Việt Nam

Giờ làm việc của Dầu Tràm Thái Hà như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực phẩm sạch F5 (F5 Food), Đông Khê