Đặt bánh kem hoa sinh nhật Sơn Trà Đà Nẵng – Hương Vị Việt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23A Ng. Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 092 611 69 39
Trang web
Vị trí chính xác 16.101.105.099.999.900, 1.082.469.496


Xem thêm:  Soju Bakery & Coffee, Mỹ Phước 3