Dasushi Buffet

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 Lê Quý Đôn, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 182 03 66
Trang web
Vị trí chính xác 160.556.588, 1.082.217.076


Địa chỉ Dasushi Buffet ở đâu?

20 Lê Quý Đôn, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dasushi Buffet như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[11:00-14:00], Thứ Hai:[11:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa Hẻm, Phú Hoà