Đầm dự tiệc đẹp, Trung Mỹ Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89c Khu phố 7, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 952 97 13
Trang web damvaydep.net
Vị trí chính xác 108.485.087, 1.066.123.808


Địa chỉ Đầm dự tiệc đẹp ở đâu?

89c Khu phố 7, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đầm dự tiệc đẹp như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Ngọc Tín, TT. Kiến Đức