Đài Truyền Thanh Thị Xã Hương Thủy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 601 Nguyễn Tất Thành, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3855 868
Trang web
Vị trí chính xác 164.265.406, 10.765.148.339.999.900


Xem thêm:  Làng Gia Viên