Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hải Phòng, Đổng Quốc Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3847 324
Trang web
Vị trí chính xác 208.378.372, 10.669.202.039.999.900


Địa chỉ Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hải Phòng ở đâu?

2 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu