Đại Lý Thiết Bị Điện Nước Ngọc Hoà, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 84 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3653 655
Trang web
Vị trí chính xác 20.844.445.399.999.900, 1.066.976.923


Địa chỉ Đại Lý Thiết Bị Điện Nước Ngọc Hoà ở đâu?

84 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Thiết Bị Điện Nước Ngọc Hoà như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a979ab9ba55:0xa1487dd405278da2

Xem thêm:  Cửa Hàng Sơn - Điện Nước Quang Huy, Phường 2