Đại Lý Sơn Dũng Tuyết, Trại Cau

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 130 P. Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3610 658
Trang web
Vị trí chính xác 208.515.049, 10.668.196.549.999.900


Địa chỉ Đại Lý Sơn Dũng Tuyết ở đâu?

130 P. Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Dũng Tuyết như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8bfe52c33d:0xf1133bbcb0dc01ec

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Jotun Tân Thành, Tân Thành