Đại lý bia tươi – bia đen – bia hơi sài gòn – bia ly – bia tháp – bia tươi keg inox, Bình Chiểu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 64 Đ. Gò Dưa, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 535 39 37
Trang web biaden.vn
Vị trí chính xác 108.722.619, 10.674.394.699.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Ngọt Ngọc Nở, Phú Lợi