Đại lý Bia – Nước ngọt Xuân Trường, Long Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đ. Nguyễn Văn Hưởng, Long Tâm, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 110 72 72
Trang web
Vị trí chính xác 10.503.269, 1.071.884.614


Địa chỉ Đại lý Bia - Nước ngọt Xuân Trường ở đâu?

2 Đ. Nguyễn Văn Hưởng, Long Tâm, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại lý Bia - Nước ngọt Xuân Trường như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Đại lý Bia - Nước ngọt Xuân Trường là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Convenience-Store/C%25E1%25BB%25ADa-h%25C3%25A0ng-bia-n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc-gi%25E1%25BA%25A3i-kh%25C3%25A1t-Ho%25C3%25A0ng-Gia-129711804236229/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng CÔ BẢY, Thanh Phú