Đại Lý Bia Nước Ngọt Phương Thu, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 582 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3823 475
Trang web
Vị trí chính xác 113.098.764, 10.610.643.999.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6bac145c9f07:0x5f1d7c84a04f0e3b

Xem thêm:  Hoàng Mỹ Dung, Khu Phố 5