Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, P. Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3891 799
Trang web hmtu.edu.vn
Vị trí chính xác 20.939.183.999.999.900, 10.630.580.429.999.900


Địa chỉ Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ở đâu?

1 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[07:30-16:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31359b0b89555641:0xac1949e496a71a41

Xem thêm:  Trung tâm Y khoa - Đại học Đà Nẵng, Hải Châu 1