Đặc sản Nem Chua Thanh Hóa tại Tp.HCM, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Bế Văn Cấm, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 962 52 38
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.749.779.799.999.900, 1.067.097.503


Địa chỉ Đặc sản Nem Chua Thanh Hóa tại Tp.HCM ở đâu?

37 Bế Văn Cấm, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc sản Nem Chua Thanh Hóa tại Tp.HCM như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc Sản Đà Nẵng - Đặc Sản Hương Đà, Hoà Khánh Nam