Đặc Sản Mỳ Gà Ta Bà Mai, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2726+7QM, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0347 927 482
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.007.093, 1.082.619.338


Địa chỉ Đặc Sản Mỳ Gà Ta Bà Mai ở đâu?

2726+7QM, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Mỳ Gà Ta Bà Mai như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-16:00], Thứ Ba:[05:00-16:00], Thứ Tư:[05:00-16:00], Thứ Năm:[05:00-16:00], Thứ Sáu:[05:00-16:00], Thứ Bảy:[05:00-16:00], Chủ Nhật:[05:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán lẩu gà lá é Tao ngộ, Phường 8