Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 01 Đ. Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3822 090
Trang web
Vị trí chính xác 119.367.247, 1.084.409.348


Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng ở đâu?

Số 01 Đ. Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi cục thuế thành phố Biên Hòa, Quang Vinh