Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 190 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3821 228
Trang web
Vị trí chính xác 160.364.619, 1.082.132.838


Địa chỉ Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng ở đâu?

190 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Thuế Thành Phố Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chi Cục Thuế Quận Tân Phú, Tân Sơn Nhì