Cục Thi Hành Án Dân sự Tp Hồ Chí Minh, Phường 16

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 372 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3989 3919
Trang web thads.moj.gov.vn
Vị trí chính xác 108.388.809, 10.666.640.269.999.900


Địa chỉ Cục Thi Hành Án Dân sự Tp Hồ Chí Minh ở đâu?

372 Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Thi Hành Án Dân sự Tp Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Quỳnh, Vĩnh Ninh