Cửa Hàng Vlxd Minh Chi, TT. An Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Máng Nước, TT. An Dương, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6293 361
Trang web
Vị trí chính xác 208.634.924, 10.661.506.609.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a79ed2de887c1:0x4023aa1152d7df7b

Xem thêm:  CỬA HÀNG VLXD CHÍNH LONG, Bình Thạnh