Cửa Hàng VLXD Liên Hoàn, Đông Hải 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 158 Kiều Hạ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 926 12 59
Trang web
Vị trí chính xác 20.850.089.999.999.900, 1.067.298


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a654985f21cbd:0xc3eee4bf3fd17c3e

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Thép Hoàng Năng, Trảng Bàng