Cửa Hàng VLXD Dương Thị Liễu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3866 038
Trang web
Vị trí chính xác 165.482.321, 1.076.420.278


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Dương Thị Liễu ở đâu?

14 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Dương Thị Liễu như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Lâm Đồng - Xí Nghiệp Xây Lắp Toàn Phần, Phường 9