Cửa Hàng Việt Tiến, TT. Núi Đèo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 Bạch Đằng, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 327 34 62
Trang web
Vị trí chính xác 209.196.614, 10.667.742.349.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Việt Tiến ở đâu?

54 Bạch Đằng, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Việt Tiến như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b78c01a4503:0xccebe087798b10b7

Xem thêm:  Tiệm Áo Cưới Phú Bảo, Hòa Thọ Đông