Cửa Hàng Vật Tư Tàu Thủy Sinh Bình, Phạm Hồng Thái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 311 P. Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3831 625
Trang web
Vị trí chính xác 208.556.787, 10.667.186.559.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a60e6f4b631:0x19116943279146e0

Xem thêm:  Công ty Nguyễn Sơn, Mỹ Hạnh Nam