Cửa hàng Út Tấn, kp2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 326 Lê Duẩn, kp2, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3731 212
Trang web
Vị trí chính xác 11.553.146.799.999.900, 1.061.663.186


Địa chỉ Cửa hàng Út Tấn ở đâu?

326 Lê Duẩn, kp2, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Út Tấn như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Bầu Đồn