Cửa Hàng Thịt Bùi Thị Một, Bình Ba

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J69J+8CQ, Chợ Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 429 64 45
Trang web
Vị trí chính xác 106.183.333, 10.723.111.109.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Thịt Bùi Thị Một ở đâu?

J69J+8CQ, Chợ Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thịt Bùi Thị Một như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Suất Ăn Công Nghiệp Đồng Nai, Long Bình