Cửa Hàng Thép B40, Kẽm Gai, Rọ Đá A-T

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 600 Lê Duẩn, Phú Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 098 500 52 11
Trang web
Vị trí chính xác 164.771.092, 1.075.582.144


Xem thêm:  Xưởng Cơ Khí Châu Hoa