Cửa Hàng Thanh Thảo, Cầu Đất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 168 P. Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 646 36 60
Trang web
Vị trí chính xác 208.541.658, 1.066.841.371


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8cf79130b1:0x1467228b16fbf3b4

Xem thêm:  Vật Tư Điện Lạnh Huy, Tân Quý Tây