Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Hảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 436 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3827 366
Trang web
Vị trí chính xác 104.934.128, 10.717.789.429.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Hảo ở đâu?

436 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Hảo như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tạp hóa Chín Thuận, Hoà Hải