Cửa Hàng Tạp Hóa Loan, Phù Liễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 104 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2610 125
Trang web
Vị trí chính xác 20.800.395.899.999.900, 1.066.275.501


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a772ceacb080d:0x5e20fd006b832909

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Thùy Trang, Tân Hiệp