Cửa hàng tạp hóa Hòa Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 262 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3528 689
Trang web
Vị trí chính xác 164.778.643, 1.075.782.553


Địa chỉ Cửa hàng tạp hóa Hòa Trung ở đâu?

262 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng tạp hóa Hòa Trung như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-23:00], Thứ Ba:[05:30-23:00], Thứ Tư:[05:30-23:00], Thứ Năm:[05:30-23:00], Thứ Sáu:[05:30-23:00], Thứ Bảy:[05:30-23:00], Chủ Nhật:[05:30-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tạp Hóa Mỹ Trinh, huyện Bàu Bàng