Cửa Hàng Tạp Hóa 28 Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0543 819 800
Trang web
Vị trí chính xác 164.613.469, 1.075.882.324


Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hồng Vân, Lãm Hà