Cửa Hàng Sữa Vinamilk, Cầu Đất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 145 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0778 290 420
Trang web
Vị trí chính xác 20.853.264.799.999.900, 10.668.496.119.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8c4e02169d:0xc8a71af98d7215ea

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt", Khu Dân Cư Viet Sing