Cửa Hàng Sửa Chữa Máy Tính HCM, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 459 Đ. Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0336 877 264
Trang web
Vị trí chính xác 107.524.547, 10.663.962.199.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Sửa Chữa Máy Tính HCM ở đâu?

459 Đ. Bến Phú Lâm, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sửa Chữa Máy Tính HCM như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  ĐIỆN THOẠI - MÁY TÍNH HOÀNG PHÚ, Tân Dương