Cửa Hàng Sửa Chữa Máy Tính, Đông Hải 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 277, Đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 544 75 08
Trang web
Vị trí chính xác 20.853.617.999.999.900, 10.671.717.299.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Sửa Chữa Máy Tính ở đâu?

277, Đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sửa Chữa Máy Tính như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa Chữa Camera, Máy tính, Máy in Buôn Ma Thuột Tại Nhà, Tân Hội