Cửa Hàng Sơn Đức Dũng, Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 185 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3641 104
Trang web
Vị trí chính xác 20.842.073, 1.066.934.252


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a9a2fa8a15d:0xeea56203e3d078df

Xem thêm:  Cửa Hàng Sơn Dũng Trang, Phường 9