Cửa Hàng Nhung Nguyên, Thuỷ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 Đường 25/10, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0776 455 448
Trang web
Vị trí chính xác 2.091.815, 1.066.716


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b837240c9b9:0xcda496394577e8c8

Xem thêm:  Vuông Shop, Phường 3