Cửa Hàng Nhật Tân, Long Thành Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 795
Trang web
Vị trí chính xác 112.638.381, 1.061.311.985


Địa chỉ Cửa Hàng Nhật Tân ở đâu?

Đường Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nhật Tân như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6ac90b2ab907:0x43ed8e8a8056ccc9

Xem thêm:  Cửa hàng bánh kem Ngọc Hạnh, Tân Hà