Cửa Hàng Mobifone Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Đ. Chi Lăng, Phú Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 552 22 46
Trang web
Vị trí chính xác 164.752.174, 10.758.946.929.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Mobifone Tân ở đâu?

26 Đ. Chi Lăng, Phú Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Mobifone Tân như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  T&T Store, Ngô Quyền