Cửa Hàng Mắt Kính Anh Khoa – Phòng khám Mắt Bác sĩ Hiệp, TT. Hóc Môn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3/23, QL22, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3710 6160
Trang web
Vị trí chính xác 108.831.662, 10.658.779.969.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Mắt Kính Anh Khoa - Phòng khám Mắt Bác sĩ Hiệp ở đâu?

3/23, QL22, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Mắt Kính Anh Khoa - Phòng khám Mắt Bác sĩ Hiệp như thế nào?

Thứ Sáu:[17:30-21:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:30-21:00], Thứ Ba:[17:30-21:00], Thứ Tư:[17:30-21:00], Thứ Năm:[17:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  MẮT KÍNH - ĐỒNG HỒ ĐIỆN BIÊN PHỦ, Phước Thiền